เกี่ยวกับเรา

 มูลนิธิเดินจิต  จดทะเบียน จัดตั้ง
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิเดินจิต
โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร


จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม สำหรับการศึกษาและการปฏิบัติธรรม 
สนับสนุนจัดคอร์สปฏิบัติธรรม สำหรับพระภิกษุ พุทธศาสนิกชน เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
โดยการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่
๒. เพื่อเผยแพร่พระธรรมตามหลักธรรมในพระไตรปิฎก
๓. เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่พระธรรมตามหลักธรรมในพระไตรปิฏก
๔. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๕. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 
สำนักงานที่ตั้งมูลนิธิเดินจิต  หรือสวนธรรมเดินจิต


ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

Powered by MakeWebEasy.com