บทความทั้งหมด

#หนังสือธรรมะพร้อมเสียงประกอบ เดินจิต ตื่นรู้สู่พระนิพพาน ตอนที่ 1 -สติปัฏฐานสี่ สัมมาสติ เข้าสู่สัมมาสมาธิ และความชำนาญในสมาธิ (วสี) ถ่ายทอดธรรมโดย พระมหาวพรต กิตติวโร

ในการเจริญสติปัฏฐานสี่ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ผู้ที่เจริญ

ถ้าใจประเสริฐ อยู่ที่ไหน มันก็ประเสริฐ

ยุคสมัยนี้เป็นยุคที่มรสุมถาโถมเข้ามา ผู้คนจิตใจเร่าร้อน วุ่นวาย

คนที่วางเป็นไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ตามหน้าที่

"ขอนอบน้อม แด่พระรัตนตรัย แด่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

"ขอนอบน้อม แด่พระรัตนตรัย ต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ สิ่งใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

มันเป็นสิ่งที่ยาก ที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในยุคสมัยนี้

พระพุทธองค์ ตรัสว่า...สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม

เราอยู่กับวิปัสสนาญานไปตลอดเลยดีไหม?

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลอาจเจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได้

ธรรมชาติของจิต ที่ยังไม่ได้ฝึกฝน

Powered by MakeWebEasy.com