Blog

ปุจฉา : สติและสัมปชัญญะ แปลว่าอะไร วิสัชนา: ...ตอบโดย พระอาจารย์มหาวรพรต กิตติวโร สติ คือ ความระลึกรู้  สัมปชัญญะ คือความรู้ทั่วพร้อม ถ้าแปลตามศัพท์ ความรู้ทั่วพร้อมกับสภาวะรู้ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ความรู้ทั่วพร้อมเป็นฐาน เรียกว่าฐานของเวทนา ฐานของความรู้สึกของร่างกาย และจิตใจ เมื่อสติมีความมั่นคงตั้งมั่น จากสัมมาสติ (การระลึกรู้ที่ถูกต้อง) ก็จะเข้าสู่สัมมาสมาธิ

ปุจฉา : ยังมีความโกรธง่ายมากทั้ง ๆ ที่ปฏิบัติธรรมมานาน วิสัชนา :พระมหาวรพรต กิตติวโร ตอบปัญหาธรรม การปฏิบัติธรรมนานก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดอะไร ก็อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติได้ตรงต่อธรรมหรือเปล่า ถ้าทำแล้วตรงต่อธรรม ความโลภก็เบาบางลง ความโกรธก็เบาบางลง ความหลงก็เบาบางลง ถ้าปฏิบัติตรงต่อธรรมมันเป็นไปเพื่อละเพื่อสละเพื่อวาง ตัวนี้เป็นตัวชี้วัด

Powered by MakeWebEasy.com