Dharma Gallery

ในการเจริญสติปัฏฐานสี่ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ผู้ที่เจริญ

ถ้าใจประเสริฐ อยู่ที่ไหน มันก็ประเสริฐ

ยุคสมัยนี้เป็นยุคที่มรสุมถาโถมเข้ามา ผู้คนจิตใจเร่าร้อน วุ่นวาย

คนที่วางเป็นไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ตามหน้าที่

"ขอนอบน้อม แด่พระรัตนตรัย แด่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

"ขอนอบน้อม แด่พระรัตนตรัย ต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ สิ่งใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

มันเป็นสิ่งที่ยาก ที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในยุคสมัยนี้

พระพุทธองค์ ตรัสว่า...สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม

เราอยู่กับวิปัสสนาญานไปตลอดเลยดีไหม?

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลอาจเจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได้

ธรรมชาติของจิต ที่ยังไม่ได้ฝึกฝน

ทุกเรื่องราว ทุกความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ก็ไม่มีอะไรที่บังเอิญ

ส่วนความสุขที่ควรเสพ ควรทำให้มาก

อาการวิตกกังวลมาจากจิตที่ปรุงแต่ง

มันเหมือนจะเจอบททดสอบชีวิตที่ยาก ไม่รู้เป็นวิบากกรรมหรือเปล่า

พระพุทธศาสนา..เป็นเรื่องของการว่ายทวนกระแส

เวลาหลับเพราะว่าเริ่มเบาสบายใช่ไหม

ทำอย่างไรให้เราไม่กลัวกับสิ่งต่างๆ เช่น มีพระมาทักเราว่า

ถ้าเรารับรู้ความรู้สึกตัวสบายๆ สภาวะรู้ตื่นขึ้น จิตไม่ส่งออก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เจตนาเป็นตัวกรรม

แนะนำให้ฝึกเจริญสติ หรือ รู้สึกตัวไปเลย

เวลาสวดมนต์ เห็นความคิด ไม่ใช่ว่า จิตฟุ้งซ่าน แสดงว่า

พระพุทธองค์ ตรัสว่า...หากพูดถึง กองกุศลธรรมทั้งปวง

ถ้าฝึกตามอยู่ในทุกวันๆ เนืองๆ ท่านทั้งหลายก็จะได้สะสม บารมีธรรม

เงิน เป็นของสากลแค่ในโลกนี้ แต่บารมีธรรม หรือ พลังงานบริสุทธิ์

ผู้ที่มีสติตั้งมั่น จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ

เวลาเข้าถึง วิปัสสนาญาณ ประตูแห่งอมตธรรม มันเปิดออกแล้ว

สติ ควรฝึกทุกวัน เพราะจะทำให้โยมเข้าถึงแหล่งความบริสุทธิ์อยู่เนือง ๆ

ปัญหามันมีไว้ให้แก้ ให้รู้ว่า ทุกอย่าง มันมีทางออกจากปัญหาอยู่

ทางโลกเนี่ย...เรามีหนี้มีสิน เราก็ต้องชดใช้ ใช่ไหม?

ข้างในว่างไม่มีอะไร ข้างนอกก็รับรู้สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ

ในการพัฒนาสติ เราจะพบเลยว่าความทุกข์ในชีวิตมันลดลงไปมาก

สมัยหนึ่ง พราหมณ์เค้าก็นิยมจับแพะมาบูชายัญ

เราสามารถมีใจตั้งมั่น แม้ในขณะที่เราเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันได้

ที่พระองค์ ทรงประกาศ พระสัทธรรม มีสักบทไหม ที่รวม ทั้งหมด

สรรพสิ่งมันเกิดจากอะไร ? Big Bang ที่มันก่อกำเนิดขึ้นมาเป็นสรรพสิ่ง

สภาวะของสุญญตา..ภายในจะเป็นมิติที่ว่างบริสุทธิ์

ทุกคน ก็อยากจะมีอิสรภาพ อยากจะมีความเป็นอิสระ ด้วยกันทั้งนั้น

ชีวิตนึง พระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนท่อนไม้ที่โยนขึ้นไป

"ของจริงนิ่งเป็นใบ้" คือ..วิสังขาร ไร้การปรุงแต่ง..

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า น้ำตาที่เราต้องหลั่งเพราะ

ที่เค้าบอกว่า..เงินทอง ทำให้มีความสุขได้

จะฝึกนานแล้วหรือเพิ่งเริ่ม ก็ค่อยๆ ทำไปเรื่อย ๆโยม

Powered by MakeWebEasy.com