Natural way to develop concentration ( samadhi)

Natural way to develop concentration ( samadhi).

 
Buddhism is about experiencing  the reality of all conditions.

We can be in touch with these dhamma conditions,

which will become more refined as the knowing state grows deeper.
 

The sequence of progress proceeds as follows: from mindfulness ( sati),

then to concentration ( samadhi), then wisdom ( panna),

then to knowing  ( vijja)  and finally, liberation ( vimutti).

The development of the knowing state begins with practicing the right mindfulness( samma sati).

 
What is the right mindfulness?


It is being mindful of the body, and mindful of the mind regularly.
 
For example, can you be mindful while standing?

Let’s feel the feet touching the floor.

Know that the body is moving.

Know that the mind is knowing.

Know the moving body, and know the mind that is perceiving.

This is the practice of right mindfulness, or samma sati.

 
When we practice right mindfulness, often a right concentration ( samma samadhi) will develop.

From there it will then progress into the 

“total awareness”, which is being aware of both the body and the mind at the same time.
 

All of us in fact have this total awareness naturally.

Whenever we are relaxed, feeling comfortable, and not overly focused on anything,

the total awareness will occur. This is how we can develop concentration naturally.

 

by Ajhan Worapot ( Phra Maha Worapot Kittivaro)

 ...............................................................

 

พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของ
การเข้าถึงสภาวธรรมตามความเป็นจริง
ซึ่งเราจะรู้สึกสัมผัสเห็นสภาวธรรม
ที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นโดยลำดับ 
เมื่อสภาวะรู้มีความละเอียดขึ้น
.
ลำดับชั้นของพุทธศาสนานี้ 
สติ สมาธิ ปัญญา วิชาวิมุตติ 
เป็นพัฒนาการของสภาวะรู้นี่
จากการเจริญ สัมมาสติ ระลึกรู้ที่ถูกต้อง
.
ระลึกรู้ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร?
.
ก็ระลึกรู้กาย ระลึกรู้ใจอยู่เนือง ๆ 
อย่างเรายืนอยู่รู้สึกตัวไหม? 
รู้สึกเท้าที่สัมผัสพื้น 
รู้สึกกายที่กำลังเคลื่อนไหว 
รู้สึกถึงใจที่กำลังรับรู้ 
รู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้ 
นี่คือสัมมาสติ การระลึกรู้ที่ถูกต้อง
.
เมื่อเราเจริญสัมมาสติ ระลึกรู้ที่ถูกต้องอยู่เนือง ๆ
สัมมาสมาธิ ก็จะเกิดขึ้น ความตั้งมั่นที่ถูกต้อง 
จะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า "ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม" 
ก็จะปรากฏขึ้น รู้สึกได้ทั้งตัว 
.
ซึ่งจริง ๆ สภาวะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้ 
มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ 
เมื่อใดที่เราผ่อนคลายสบาย ๆ
ไม่เป็นเพ่ง จดจ่อ โฟกัส
จะรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาได้เองโดยธรรมชาติ
เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เรียกว่า 
"สมาธิแบบธรรมชาติ"

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

 

.....................................
อนุโมทนาบุญ พ.ญ. อาวรณี พินิจ จิตอาสาแปลภาษาธรรมบรรยาย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้