เรื่องของบุญกุศล​ พระพุทธเจ้าก็จัดลำดับ ของอานิสงส์ไว้

เรื่องของบุญกุศล​ พระพุทธเจ้าก็จัดลำดับ
ของอานิสงส์ไว้...

ให้ทานกับสัตว์เล็กสัตว์น้อย
มดปลวกต่างๆก็มีอานิสงส์

แต่ให้ทานกับสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นมา​
ก็มีอานิสงส์ ที่สูงกว่า

ให้ทานกับมนุษย์​ แม้ยังไม่มีศีล
มนุษย์ทุศีล ก็มีอานิสงส์ที่สูงกว่า

แต่ว่าให้ทานกับมนุษย์ที่มีศีล
ก็จะมีอานิสงส์ ที่สูงกว่านั้นขึ้นไปอีก

ให้ทานกับมนุษย์ที่มีสมาธิ ทรงฌาน
ก็จะมีอานิสงส์ ที่พอกพูนขึ้นไปกว่านั้น

ให้ทานกับพระอริยบุคคล​ พระโสดาบัน
ก็จะมีอานิสงส์ ที่สูงกว่าขึ้นไปอีก
ไล่ลำดับไปเรื่อยๆ

ให้ทานกับพระสกทาคามี อนาคามี อรหันต์
ก็จะสูงขึ้นไป

เรียกว่า ถวายทานกับพระอนาคามี 100 ครั้ง
ยังไม่เท่ากับการถวายทาน แด่พระอรหันต์ครั้งหนึ่ง ลำดับชั้นก็จะสูงขึ้นไป

ถวายทานกับพระอรหันต์ 100 ครั้ง
ก็ยังไม่เท่ากับการถวายแด่
พระปัจเจกพุทธเจ้าครั้งหนึ่ง

ถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า 100 ครั้ง
ก็ยังไม่เท่ากับการถวาย
แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งหนึ่ง

ถวายแด่พระพุทธเจ้า อานิสงส์สูงกว่า
แล้วก็สิ่งที่สูงกว่านั้น ก็คือ

การถวายเป็นสังฆทาน แก่หมู่พระภิกษุสงฆ์
มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
มีอานิสงค์สูงกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเลย

เพราะว่าเริ่มเป็นสังฆมณฑลแล้ว

ถวายสังฆทาน 100 ครั้งก็ยังไม่เท่ากับ
การถวายวิหารทาน เสนาสนะที่อยู่อาศัย
ที่เป็นสาธารณประโยชน์
เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมต่างๆ

ถวายวิหารทาน 100 ครั้ง
ก็ยังไม่เท่ากับการให้ธรรมเป็นทาน
มีอานิสงส์สูงกว่า ก็ไล่สเตปขึ้นมา

เรื่องของอานิสงค์ของบุญกุศล
สูงสุดคือ " ธรรมทาน " อันนี้จัดอยู่ใน
หมวดรวมทั้งหมดของทาน คือการให้

มีอานิสงค์ที่สูงกว่าทานไหม? ....มี

พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็น “มหาทาน”
มหา แปลว่า ใหญ่... เป็นการให้ทานอันยิ่งใหญ

ก็คือ การรักษาศีล งดเว้นจากการเบียดเบียน
ไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน

พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็น “มหาทาน "
เป็นการให้อภัยทาน ให้ความไม่เบียดเบียน
ให้ความไม่มีเวรมีภัย แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ผู้ที่มีปกติไม่เบียดเบียนใคร
อยู่ที่ไหนที่นั่นก็ร่มเย็น จริงไหม?

ถ้าทุกคนในประเทศเรา ในโลกนี้มีศีล
ไม่เบียดเบียนกัน ร่มเย็นไหมล่ะ

ต้องมีทหาร ต้องมีตำรวจไหม
ต้องมีอาวุธสงครามต่างๆไหม

ก็ไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองกับสิ่งต่างๆเหล่านี้
การไม่เบียดเบียน พระพุทธเจ้าตรัสว่า...
เป็นมหาทาน เป็นการให้ทานอันยิ่งใหญ่

เพราะฉะนั้น เรื่องของบุญกุศล
อย่าไปคิดเรื่องของการต้องเสียเงินอะไร

เจตนาที่งดเว้น อานิสงค์ก็สูงกว่ามาก
มีอานิสงส์ที่สูงกว่านี้ไหม?

รักษาศีล อย่างนี้ 100 ปีก็ยังไม่เท่ากับ
จิตสงบเกิดสมาธิแม้เพียงชั่วขณะหนึ่ง

เริ่มเข้าสู่ภาคของการภาวนา และสูงกว่า
เกิดสมาธิชั่วขณะหนึ่งเนี่ยโยม
อานิสงส์สูงกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเลย

ที่เราฝึกปฏิบัติกันเป็นการสร้างบารมีที่ไพบูลย์มาก

เจริญสมาธิฌานสมาบัติ 100 ปี
อานิสงส์ ก็ยังไม่เท่ากับ
#เกิดวิปัสสนาญาณ

เกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริง
แม้เพียงชั่วขณะหนึ่ง สูงกว่าไหม?

เจริญสติปัฏฐานจนเกิดวิปัสสนาญาณแม้เพียงชั่วขณะหนึ่ง บุญกุศลมากกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเลย

เพราะว่า จะเริ่มเป็นไปสู่การสลัดคืน
เข้าสู่ความบริสุทธิ์แล้ว

เพราะฉะนั้น การที่พาฝึกในทุกๆวัน
ฝึกสติปัฏฐานจนเกิดวิปัสสนาญาณ
และสลัดคืนเข้าสู่ความบริสุทธิ์

มันเป็นการเพิ่มบารมีธรรมอย่างสูงสุด
ให้แก่ทุกคน เพราะฉะนั้นฝึกตามในทุกๆวัน

ท่านจะได้สามารถมีบารมีธรรมที่ใช้ชำระตน
ชำระล้างบาปและอกุศลธรรมจนหมดสิ้นไปได้

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้