เวลาพระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรม ก็จะมีกระแสธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เวลาพระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรม
ก็จะมีกระแสธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า

พุทธบริษัท ทั้งมนุษย์
และเทวดาทั้งหลายที่ได้ฟังธรรม
ได้รับกระแสธรรม

....ก็จะได้รับการ ตื่นโพล่ง
เข้าสู่ความบริสุทธิ์แห่งธรรมชาติได้

แม้กระทั่ง พระอัครสาวก หรือ
พระสงฆ์สาวกต่างๆ
ที่ท่านมีบารมีธรรม

เวลาท่านสอนธรรม
ท่านก็จะมีกระแสธรรม
ของท่านเหมือนกัน

เป็นการถ่ายทอด จากใจ สู่ใจ
อันนี้เป็นแบบฉบับของ พระพุทธศาสนา

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

Powered by MakeWebEasy.com