พระผู้มีพระภาคเจ้า​ ก็ได้ตรัสถึง​ธรรมะ อุปมาประดุจความ​ ลาด - ลุ่ม - ลึก​ ในห้วงน้ำมหาสมุทร

พระผู้มีพระภาคเจ้า​ ก็ได้ตรัสถึง​ธรรมะ
อุปมาประดุจความ​ ลาด - ลุ่ม - ลึก​
ในห้วงน้ำมหาสมุทร

อย่างมหาสมุทรเนี่ย​
ชายหาดมันก็จะค่อยๆลาดลงไปใช่ไหม​
จากนั้นมันก็ลุ่มลงไป​ แล้วก็ลึกลงไป​
ลำดับลำดา​

ธรรมะก็เช่นกัน...

การที่เราปฏิบัติอบรมสติปัฏฐาน๔ อยู่เนืองๆ
จะค่อยๆเข้าถึงธรรมะ
ที่​ ลาด - ลุ่ม - ลึกซึ้ง โดยลำดับลำดา

เพราะฉะนั้น​ ธรรมะก็มีทั้ง
• ระดับ​เบื้องต้น
• ระดับท่ามกลาง
• ระดับที่สุด

เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลาย​ จะพึงได้เรียนรู้ฝึกฝน​
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
.

ในแต่ละวันที่ลงสอน
ก็จะถ่ายทอดสิ่งที่ค่อยๆลึกซึ้ง
ลงไปลำดับลำดา

ก็สามารถเรียนรู้..
แล้วในระหว่างวัน​ ก็ซักซ้อมให้ชำนิชำนาญ​
สิ่งนี้ก็จะเป็น #บารมีธรรม​ ที่จะติดตัวเราไป

ใช้ช่วงเวลาในพรรษานี้​
ในการเพาะบ่มเมล็ด​พันธุ์​แห่งพุทธะตรงนี้​
ให้เติบโต​ งอกงามไพบูลย์​ขึ้นไป

ในอนาคต​ เราอาจจะได้เป็นกำลัง
ของพระพุทธศาสนาก็ได้นะ
.

เพราะฉะนั้น…
ถ้าเราได้เรียนรู้​ ทั้ง​หลักปริยัติที่ถูกต้อง
แล้ว​การปฏิบัติ​ ก็เข้าถึงธรรมที่ลึกซึ้ง
โดยลำดับลำดา​ ทั้งเบื้องต้น​ ระดับท่ามกลาง
และก็ระดับที่สุด​ มีความแตกฉานในธรรม

เวลาที่เราถ่ายทอดธรรม​
ก็จะมีความถูกต้อง​ มีความลึกซึ้ง

ส่วนใหญ่ก็จำ​จากตำรับตำรา​ แล้วนำมาถ่ายทอด
แต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วเข้าถึงธรรม
โดยลำดับลำดา​ แล้วถ่ายทอดเนี่ย​
ความแตกฉานความลึกซึ้งมันคนละเรื่องเลย​

เพราะฉะนั้น​ จะได้ชื่อว่าเป็นสงฆ์สาวกที่แท้จริง
นอกจากศึกษาหลักธรรม​ปริยัต​ิแล้ว​
การลงมือปฏิบัติ​ แล้วเข้าถึงธรรมที่ลึกซึ้งระดับต่างๆ​

แล้วเวลาที่ถ่ายทอด
ธรรมที่มันไหลออกจากใจเนี่ยแหละ​
มันจึงเป็นของจริง

ธรรมทีจำมา​ จากตำรับตำรา
ยังไม่ใช่ของจริง

ของจริง! ต้องเอามาน้อมเข้าสู่ใจ
แล้วไหลออกจากใจของเรา
มันถึงจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐ
.

ต้องการหมู่พระภิกษุสงฆ์แบบนั้นในทุกๆพรรษา
จึงจะให้เวลากับการเพาะบ่มตรงนี้

แล้วอนาคตก็จะมีโครงการที่เรียกว่า
เพาะบ่มต่อเนื่อง หลังจากออกพรรษาต่อไป​
เพื่อสร้าง​ สมณทายาทสืบต่อไป
เป็นแบบฉบับของพระพุทธศาสนา

หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้า
เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ก็มีสงฆ์สาวกนี่แหละ​
ที่จะสืบทอดเป็นลำดับลำดานะ
.

เพราะฉะนั้น... ​
ตรงนี้ก็เป็นงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง​
ที่เป็นเรื่องของกองทัพธรรม​
มรดกธรรมต่างๆ

ก็จะเป็นงานที่จะให้ความสำคัญนะ
เพราะฉะนั้นทำไมถึงสอนละเอียด
สอนประณีต​ สอนลึกซึ้ง

เพราะว่า ถ้านักเรียน
ก็อาจจะไม่ต้องเรียนกันมากนะ
แต่ความเป็นครูเนี่ย​ มันต้องแตกฉาน
เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเพาะบ่ม

ใครจะไปรู้​​ในแต่ละรุ่นต่อไป​อาจจะเติบโต
เป็นกำลังพระพุทธศาสนา​
ที่จะเป็นครูบาอาจารย์
ที่จะเผยแพร่พระสัทธรรมสืบต่อไป

ในแต่ละรุ่นก็จะมีผู้ที่มีบารมีรองรับตรงนี้ได้
แล้วท่านก็จะดำเนินไป
พระสัทธรรม​ก็จะตั้งมั่น
มีความมั่นคงสืบต่อไป

อันนี้เป็นความตั้งใจเลย
ที่จะธำรงค์​ไว้ซึ่ง #พระสัทธรรม
แล้วก็คงอยู่ไปจนจบอายุพระพุทธศาสนา

ซึ่งจะทำสิ่งนั้นได้ พุทธบริษัท​
โดยเฉพาะพระสงฆ์เรา​ เป็นหัวใจสำคัญ​
ทั้งหลักในพระไตรปิฎกที่ยังดำรงอยู่
แล้วก็ผู้ที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานยังดำรงอยู่
แล้วถ่ายทอด​ ต่อรุ่นสืบต่อกันไป

ก็จะทำให้พุทธศาสนาของเรา
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

เวลาสร้างพระได้รูปนึงเนี่ย
สร้างพระที่มีชีวิต!
ยากกว่าสร้างพระพุทธรูป​เยอะ

สร้างพระพุทธรูป​ สร้างโบสถ์​
สร้างวิหารเนี่ย​ ไม่ยากหรอก

สร้างพระที่มีชีวิตสักรูปนึงเนี่ยยาก
แต่เมื่อท่านเกิดขึ้นมาสักรูปหนึ่ง
ท่านก็เป็นนาบุญของโลกนะ

เป็นไปทั้งประโยชน์เกื้อกูล​
ทั้งเทวดา​ และมนุษย์ทั้งหลาย

พระสงฆ์เรา ไม่ได้เกื้อกูล
เฉพาะ​ แค่มนุษย์เท่านั้นนะ

เกื้อกูลทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ดั่งที่พระพุทธองค์ได้ส่ง
พระสงฆ์สาวก​ ออกไปประกาศพระสัทธรรม

พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่า…
เธอทั้งหลาย​ จงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล​
เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย​
จงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง​
และที่สุด​ พร้อมทั้งอรรถ​ และพยัญชนะ​
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง​

หมู่สัตว์​ผู้มีธุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่
เขาจะสูญเสียโอกาส​
เพราะไม่ได้ฟังพระสัทธรรม

เพราะฉะนั้น..
ใช้เวลาในพรรษานี้เพาะบ่มตนเอง​
ทั้งในภาคปฏิบัติ​ ภาคปริยัติ​
ในพระไตรปิฎก​ เราก็ไปศึกษาได้​

ห้องสมุดก็มีตู้พระไตรปิฎก​
เคยไปเปิดกันบ้างไหม?
ศึกษาพระสูตรต่างๆ​... เราก็ไปเรียนรู้ศึกษาได้

แนะนำให้ศึกษา..
ชั้นที่เป็นพระพุทธพจน์โดยตรงเลยนะ
ชั้นที่เป็นพระพุทธพจน์​ที่เขาแปลออกมามีอยู่แล้ว

ในพระไตรปิฎกเนี่ย​ เราศึกษาได้
ทั้งพระธรรมวินัยต่างๆ​
ในแต่ละวันเราก็บริหารเวลา
อย่างน้อยวันนึง​ ได้พระสูตรนึงก็ยังดี

ในแต่ละพระสูตร
ก็จะทำให้เราแตกฉานไปได้เรื่อยๆ
โดยเฉพาะการปฏิบัติที่เราเข้าถึงสภาวะธรรม

พอเราไปศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้
ความลึกซึ้งตรึงใจ​ มันจะลึกซึ้งโดยลำดับลำดา

ให้สังเกตนะ..
เราฟังพระสูตรเดิม แต่ใจที่เปลี่ยนไป
ความเข้าใจ​ ความลึกซึ้งถึงใจมันต่างกัน
ให้ลองไปสัมผัสดู

แล้วต่อไปเนี่ย
พอเราเข้าถึงธรรม​ ฟังอะไรก็เข้าใจ
เวลาฟังพระพุทธพจน์เนี่ย​
เข้าใจหมดแหละเพราะว่ามันถึงใจแล้วไง

ถ้ายังไม่ถึงใจ ที่เราคิดว่าเข้าใจ
มันยังไม่เข้าใจหรอก
ถ้ามันยังเป็น #การใช้ความคิดตรรกะ
ยังไม่ถึงใจหรอก

แต่เมื่อใดที่ถึงใจเมื่อไหร่​
ถึงธรรมเมื่อไหร่จะฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า
ได้ลึกซึ้ง​ กินใจโดยลำดับลำดานะ

วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา​ ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้
ขอความผาสุก​ ความเจริญในธรรม​
จงมีแก่ทุกท่านเทอญ

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้