สภาวะของความรู้สึกตัวทั่วพร้อม เป็นฐานที่สำคัญของการปฏิบัติ

สภาวะของความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
เป็นฐานที่สำคัญของการปฏิบัติ
ในพระพุทธศาสนา
เป็นรอยต่อ ทั้งในภาคของ
สมถะฌานสมาบัติ
และวิปัสสนาญาณทัสสนะ
อาศัยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งสิ้น
.
ฐานของความรู้สึกทั้งตัวนี้
เป็นฐานที่หนักแน่นทรงพลังมาก
#เปรียบเหมือนเราจะสร้างอาคาร
#ต้องวางรากฐานให้หนักแน่นมั่นคง
ถึงจะต่อยอดออกไปได้เรื่อย ๆ
.
ฉันใดในการเจริญสติปัฏฐาน
จะเข้าสู่ถึงสภาวะความพ้นจากทุกข์ได้
#ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้
#จะเป็นฐานที่หนักแน่นมั่นคง

................................

พระมหาวรพรต กิตติวโร (ป.ธ๖)

Powered by MakeWebEasy.com