มั่นใจไหม? ว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก

ถ้าท่านทั้งหลายใช้ชีวิตอย่างประมาท
ทุกข์ใด ๆ ที่ท่านได้พบเจอในขณะที่มีชีวิตอยู่
ที่ว่ามันแสนสาหัส
แต่ชีวิตหลังความตายมันจะหนักหนาสาหัสกว่านั้นมาก
กาลเวลาที่ต้องเสวยก็ยาวนานกว่านั้นมาก
ในวัฏฏะสงสารมันเต็มไปด้วยความน่ากลัว
ที่แผดเผาสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่
แต่เพราะว่าสัตว์โลกที่ยังไม่ตื่นขึ้นมา ที่ยังหลับไหลอยู่
ก็ยังเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอยู่
หลงติดอยู่ในโลกของมายา
ก่อการเบียดเบียนเพิ่มความหนักให้แก่ตนเองอยู่ร่ำไป
ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ต้องเผชิญต่อไป
มันหนักหนาสาหัสขนาดไหน
.
ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
ถ้ามีคนที่เขามาเสนอว่าจะเอาหอกอันโต ๆ
ปักที่กลางอก จะทรมานขนาดไหน
ไม่ใช่ครั้งเดียวนะวันละ 3 เวลา เช้ากลางวันเย็นวันละ 3 เวลา
เอาหอกปักที่กลางอกในทุก ๆ วัน
เป็นเวลา 100 ปีจะทุกข์ทรมานขนาดไหน
แต่หลังจากนั้น จะได้รู้แจ้งอริยสัจ 4
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ควรรับข้อเสนอของเขา
โดนหอกทิ่มแทงวันละ 3 เวลาในทุก ๆ วันเป็นเวลา 100 ปี
แต่หลังจากนั้นจะได้รู้แจ้งอริยสัจ 4
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ควรรับข้อเสนอของเขา
หมายความว่าอย่างไร
หมายความว่าตราบใดที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้แจ้งอริยสัจ 4
สิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องพบเจอ
มันทุกข์ทรมานกว่านั้นมาก และยาวนานกว่านั้นมาก
นั้นคือ ภัยที่แผดเผาในวัฏฏะสงสาร
.
ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
ก็ทรงช้อนดินขึ้นมาเท่าปลายเล็บของพระองค์
แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า เธอจะสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไร
ดินเท่าปลายเล็บของเรากับดินทั้งป่าในมหาปฐพีนี้
อันไหนจะมากกว่ากัน
ภิกษุกราบทูลว่า ดินทั้งป่าในมหาปฐพีนี้
มากกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะ
ฉันใดผู้ที่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์
เมื่อละจากโลกนี้ไป จะได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก
เท่าดินเท่าปลายเล็บของตถาคต
ท่านทั้งหลายจะคิดว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกหรือ
โอกาสเท่าดินเท่าปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินทั้งมหาปฐพี
การเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ยาก
โอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยิ่งยากขึ้นไปอีก
.
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปมาไว้ว่า
สมมุติว่ามีแอกไม้ไผ่อยู่อันหนึ่ง มีบ่วงอยู่ตรงกลาง
ตกลงไปในน้ำ ไม่ใช่ในแม่น้ำนะ น้ำที่ท่วมทั้งโลกเลย
โลกนี้ถูกน้ำท่วมทั้งโลกเป็นผืนเดียวกัน
มีแอกอยู่อันหนึ่งตกลงไปในน้ำ ถูกคลื่นพัดพาไปในที่ต่าง ๆ
มีเต่าอยู่ตัวหนึ่งตาบอดทั้งสองข้าง
100 ปีจะผุดขึ้นเหนือผิวน้ำสักครั้งหนึ่ง
โอกาสที่เต่าตาบอด 100 ปี ผุดขึ้นเหนือผิวน้ำสักครั้งหนึ่ง
แล้วหัวคล้องแอกไม้ไผ่อันนั้นพอดี
เป็นไง มันแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลย
ฉันใดโอกาสที่จะได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์
โอกาสที่พระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมา
โอกาสที่พระสัทธรรมจะแพร่หลายไปทั่วโลก
โอกาสที่จะได้เป็นมนุษย์
มีศรัทธาที่จะฟังธรรม ทำตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ก็ยากเย็นแสนเข็ญเช่นนั้น
.
ปัจจุบันถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะทรงเสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้ว
แต่พระสัทธรรมก็ยังดำรงอยู่
ทรงสอนมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้แก่ชาวโลก
หนทางที่จะหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร
พบกับความสงบสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานได้
มันจะมีสิ่งใดสำคัญกว่านี้
สิ่งที่จะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นอิสระจากวัฏฏะสงสาร
พบกับความสงบสุขที่แท้จริง
มันจะมีกิจอันใดที่สำคัญกว่านี้
หวังน้ำบ่อหน้าหรือ หวังยุคพระศรีอารย์หรือ
โอกาสเป็นมนุษย์มันยากขนาดนั้น
จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะได้มีโอกาสพบยุคพระศรีอารย์
โอกาสที่สำคัญที่สุดมันคือปัจจุบันธรรม ที่นี่เดี๋ยวนี้
นั่นคือโอกาสที่สำคัญที่สุด
ที่จะฝึกตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อรู้แจ้งอริยสัจ 4
เพื่อหลุดพ้นจากวงจรของวัฏฏะสงสาร
................................
ธรรมบรรยายโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้